Пелетни котли PyroPell

PYROPELL е котел съчетаващ в себе си технологията на пиролизния и пелетния котел.

PYROPELL е котел съчетаващ в себе си технологията на пиролизния и пелетния котел. Специално конструирана горелка поддържа горененето на пелетите на две фази. В първата фаза се подава ограничено количество въздух, чрез който пелетите се разгарят и отделят летливи газови фракции. Във втората фаза се подава голямо количество въздух, при което дървесния газ, получен при „тлеенето” на пелетите, се запалва и изгаря. Електронен контролер със сензорен дисплей. Интуитивно потребителско меню. Отдалечен контрол и управление през мобилно приложение. Пелетен котел предазначен за отопление на малки и средни жилищни помещения. Разработен за изгаряне на дървесни и агропелети с размер ф6мм. Специално конструирана самопочистваща горелка, без сгъстен въздух и без механични части за почистване. Система за предотвратяване на обратно горене. Система за подаване на вторичен въздух в горивата камера за допълнително изгаряне на летливите димни фракциии, водеща до отделяне на ниски нива на емисии отделени газове, и фини прахови частици. Висока ефективност на горивния процес, модулация с два вентилатора. Автоматично запалване. Високоефективен тръбен топлообменник, с турбулатори и механична почистваща система. Система за темпериране входящата в котела вода, не е необходим смесителен вентил за предотвратяване на кондензация. Оборудван с инверторна , енергоспестяваща помпа GRUNDFOS. Всички изводи на котела са разположени отгоре, за лесен монтаж и пестене на място. Надеждна стоманена конструкция, висоефективна изолация на котелното тяло

Технически характеристики

Пелетни котли PyroPell